1. POSTAVLJANJE SPOMEN PLOČA HRVATSKIM VELIKANIMA

Postavljanje memorijalnih spomen ploča velikanima hrvatske znanosti, umjetnosti i politike.

Onima koji su dali značajne doprinose hrvatskoj misli i kulturi.

Spomen ploču Ivanu Mažuraniću podiže Kraljevska akademija – uz potporu Grada Novi

Vinodolski i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa – na adresi Antuna Mažuranića 5,

u njegovom rodnom gradu Novi Vinodolski.

Ivan Mažuranić – otac moderne Hrvatske.